Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Odkrywców Talentów

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi "RAZEM" w 2011 roku otrzymała tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów"

Podejmowane działania

 • Systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych
 • Przedmiotowe koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, informatyczne, historyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, przyrodnicze, artystyczne, sportowe,
 • inne koła zainteresowań: SKS, chór szkolny, koło taneczne, koło fotograficzne, koło dziennikarskie, koło teatralne,
 • Indywidualne zajęcia z uczniami szczególnie uzdolnionymi,
 • Indywidualne i grupowe przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach,
 • Organizacja konkursów o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym:
  • Rozwińmy Razem Skrzydła – powiatowy konkurs matematyczno przyrodniczy,
  • Antybiotyk na wirusa, konkurs informatyczny,
  • Antybiotyk na wirusa, konkurs plastyczny,
  • Jestem bezbłędny, powiatowy konkurs ortograficzny,
  • Barwy Jesieni – powiatowy konkurs fotograficzny w ramach programy „Pory roku w fotografii”.

Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym

 • Wycieczki edukacyjne (np. wycieczka koła dziennikarskiego do Radia, Telewizji Polskiej, redakcji lokalnego tygodnika),
 • Koło fotograficzne: organizacja plenerów fotograficznych, spotkania i współpraca z profesjonalnym fotografem,
 • Warsztaty w Muzeum Ziemi Chełmskiej,
 • Praca metodą projektu – uczeń gromadzi materiały, przetwarza je, opracowuje i tworzy spójny projekt korzystając z różnych źródeł,
 • Uczniowie rozwijali się również artystycznie. Uczestnicy Koła Teatralnego Szkoły „Razem” pokazali swoje umiejętności z okazji podsumowania wojewódzkiego konkursu „Antybiotyk na wirusa’ w Chełmskim Domu Kultury wystawiając sztukę „Złudny przyjaciel”. Podczas organizowanych w szkole Dni Talentów młodzi artyści przedstawili kabarety „Król i wieśniak” oraz „Tofik”.

Przykłady indywidualizacji i różnicowania treści, metod, form pracy z uczniem zdolnym

 • Stopniowanie trudności w zadaniach,
 • dodatkowe zadania na ocenę celującą,
 • trudniejsza praca domowa dla chętnych,
 • dawanie możliwości stworzenia dodatkowego projektu według własnej koncepcji i własnymi metodami,
 • praca w grupach,
 • metoda projektu