Warsztaty "Tradycyjne posiłki" w Muzeum Wsi Lubelskiej