Bezpieczne wakacje

Szkoła kolejny raz przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji bezpieczne wakacje.pl. Prowadzono szereg działań, mających na celu promowanie bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego.

  • Wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia na temat bezpieczeństwa. Celem lekcji było przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania na drodze, uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa na drodze, kształtowanie wyobraźni i myślenia przyczynowo–skutkowego, kształtowanie umiejętności świadomego przestrzegania zasad ruchu drogowego, uświadomienie dzieciom, jak ważna jest bezpieczna jazda samochodem. Uczniowie zapoznali się również z modelami bezpiecznych zachowań, sposobami szybkiego reagowania na zagrożenia, utrwalanie prospołecznych postaw wśród uczniów i wzbudzenie u dzieci zaufania do przedstawicieli służb bezpieczeństwa – Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia ratunkowego.
    Uczniowie klasy IV b mogli sprawdzić swoją wiedzę, podczas gry edukacyjnej z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
  • Uczniowie odbyli szkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować. Podczas zajęć praktycznych uczniowie nauczyli się prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, zapoznali się z tematyką bezpieczeństwa w trakcie udzielania pomocy oraz z zasadami oceny stanu poszkodowanego. Nauczyli się rozpoznawania nagłego zatrzymania krążenia, układania poszkodowanego w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń. Szkolenie prowadziły Sylwia Mazurek, Beata Jabłońska - Łopuszyńska, Monika Jańczuk oraz Jadwiga Rzeszot.

  • Zorganizowano również spotkanie z przedstawicielami Policji, którzy opowiadali uczniom jak bezpiecznie spędzić wakacje, jak zachować się na drodze, aby nie stwarzać zagrożenia, dlaczego warto nosić elementy odblaskowe oraz jak bezpiecznie spędzić wakacje. Panowie policjanci opowiadali również, jak w swojej codziennej pracy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców miasta Chełm.

  • Podsumowaniem działań prowadzonych przez nauczycieli, w ramach akcji bezpieczne wakacje.pl był konkurs na plakat dotyczący zasad bezpiecznego spędzania wakacji w górach, nad morzem, w domu lub w podróży. Plakaty zdobią korytarz szkolny.
    Koordynatorem akcji jest Sylwia Mazurek.