Edukacja globalna

Tydzień Edukacji Globalnej jest coroczną międzynarodową inicjatywą, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. Ideą jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur.

Uczniowie klasy IV pracowali warsztatowo nad zagadnieniem związanym z Celem Zrównoważonego Rozwoju, realizując zagadnienie „Lokalnie, zdrowo, pysznie”. Uczniowie poznali przykłady działalności na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności, dostrzegali możliwość aktywnego działania w swojej społeczności na rzecz zrównoważonej produkcji żywności, analizowali i krytycznie odnoszą się do elementów otaczającej ich rzeczywistości społeczno – gospodarczej. Inspiracją do rysowania projektów „Jadalne miasta” była wcześniejsza wycieczka do ogrodu zaprojektowanego i wykonanego przez starszych kolegów pobliskiej szkoły geodezyjnej. Pracując w grupach z uwzględnieniem wymienionych celów uczniowie wykonali plakaty na temat: „Jedz lokalnie, myśl globalnie! Jak zjeść krajobraz”.