Cykl rozwojowy motyla

Klub Młodego Odkrywcy w tym dniu poznawał cykl rozwojowy motyla, uczniowie poznawali różne gatunki motyli oraz ciekawostki na ich temat, oglądali zdjęcia motyli w różnych stadiach jego rozwoju, wykonywali pracę plastyczną.